زير پا گذاشتن حقوق ۲۰۰۰ نفر از سهامداران تالشي

جزئيات تخلفات گسترده در شهرداري تالش  از زبان عضو شوراي شهر تالش؛
بهزاد پورپناه عضو شوراي اسلامي شهر تالش که در شعارهاي انتخاباتياش از مبارزه با فساد و دفاع از حقوق مردم به هر قيمتي گفته بود در گفتگو با خبرنگار راه ۵۷ درباره ميزان پيگيري اين شعار انتخاباتي اظهار داشت: سکوت در مقابل تخلفات و فسادها خيانت به خون شهدا و آرمانهاي انقلاب اسلامي است.پورپناهوي پيرامون حواشي اخير شهرداري تالش گفت: بنده طبق عهدي که با خداي خود و مردم شريف تالش بسته بودم اعلام کرده بودم که هرگز در برابر فساد و تخلفات در شوراي شهر و شهرداري سکوت نخواهم کرد.پورپناه ادامه داد: پس از مشاهده تخلفات در شهرداري با روشنگري و پيگيري از طريق مراجع قانوني و رسانهها تمام تلاش خود براي مبارزه با اين تخلفات بکار گرفتهام و تا پايان بر اين عهد وفادار خواهم بود. اين عضو شوراي شهر تالش درباره علت مخالفتش با شهردار اين شهر افزود: مخالفت بنده با شخص شهردار نيست بلکه با روندي است که ايشان پيش گرفته است. ادامه اين روند به يقين به ضرر تالش و منتهي از بين رفتن منابع اين شهر خواهد بود. در اينجا مهمترين مسئله بحث گيسوم است.وي ادامه داد: بعد از اينکه شرکت توسعه عمران با بيش از ۲۰۰۰ سهامدار تالشي طي يک مزايده قانوني با حضور نماينده سازمان بازرسي و اعضاي شوراي شهر به عنوان برنده اين مزايده انتخاب شد، شهردار تالش با فشار سياسي و دخالت فرماندار تالش اين مزايده قانوني را باطل اعلام کرد.پورپناه افزود: اين به اين معني است که فرماندار محترم حقوق ۲۰۰۰ نفر از سهامدار تالش را به منافع سياسي و حزبي ترجيح دادند که اين موضوع براي ما نمايندگان مردم به هيچ وجه قابل قبول نيست زيرا مردم هميشه در اولويت هستند.اين عضو شوراي اسلامي شهر تالش با بيان اينکه تخلفات ديگري هم وجود دارد اظهار کرد: بيتوجهي به حقوق کارگران و پرسنل زحمتکش شهرداري تالش که به دليل عدم دريافت حقوق با مشکلات فراواني مواجه شدهاند از جمله تخلفات شهرداري تالش است که رسانههاي شهرستان نيز اخبار زيادي در اين مورد منتشر کردهاند.عدم شفافيت و اعمال نفوذ در عقد قراردادها و مزايدهها؛ واگذاري پروژهها به اقوام درجه يک بر خلاف قانون و عدم نظارت بر پروژههاي عمراني به گفته پورپناه از ديگر تخلفات شهرداري تالش است.وي ادامه داد: براي مثال ديواره حفاظتي پارک سياهداران که مدتي پس بهرهبرداري از آن کاملاً تخريب شده و ريزش کرده است و در آنجا مبلغ زيادي از پول بيتالمال به دليل عدم نظارت کافي به هدر رفته است.پورپناه درباره برداشتهاي غير قانوني و شن و ماسه از حريم رودخانه کرگانرود نيز اظهار کرد: با وجود پيگيريهاي بنده و ارائه مستندات به شخص شهردار تاکنون هيچ واکنشي از سوي ايشان براي مقابله با اين اقدام صورت نگرفته است؛ البته بنده مستندات خود را به مراجع قانوني جهت بررسي اين موضوع ارسال کردهام. اين عضو شوراي شهر افزود: واريز ۷۰ ميليون تومان به حساب اعضاي شورا که بنده آن را غير قانوني اعلام کردم، در شرايطي که کارگران شهرداري ماهها بود حقوق دريافت نکرده بودند از ديگر تخلفات شهرداري تالش است که توسط بنده پيگيري شده است. واريز اين مبالغ در آستانهي استيضاح شهردار شبهات زيادي را ايجاد کرده بود که با واکنش مردم و رسانهها نيز مواجه شد. پورپناه ادامه داد: تعطيلي پروژههاي مهم شهرداري به بهانههاي واهي از جمله ساختمان اداري شوراي شهر، پروژه الغدير، پارک جنب ساختمان شورا؛ اصرار به ترک تشريفات مزايده و مناقصه در اجراي پروژههاي آسفالت و طاق نصرت و پرداخت حقالجلسههاي غير متعارف برخي کارمندان شهرداري از ديگر تخلفات شهرداري تالش است. وي درباره ميزان مستند بودن اين ادعاها نيز اظهار کرد: قطعاً اسناد و مدارک کافي موجود است و در برخي موارد به مراجع قضايي ارائه شده است و منتظر نظر مراجع قانوني هستيم. بنده بدون سند و مدرک هيچ ادعايي را مطرح نميکنم که اگر اين طور بود الآن دوستان برعليه بنده اقدام قضايي کرده بودند. اين عضو شوراي شهر تالش درباره علت عدم استيضاح شهردار تالش گفت: اخيراً حدود ۵۱ سؤال توسط ۴ عضو شورا (سلامي، خانم اردويي، محفوظي و بنده) تهيه شده است که در موعد قانوني شهردار موظف است به آنها پاسخ دهد و درصورتيکه پاسخهاي مناسبي ارائه نشود بحث استيضاح پيگيري خواهد شد.وي در پايان با بيان اينکه خدا را شاکرم که هيچگونه وابستگي حزبي و گروهي به هيچ فرد و جناحي ندارم و تمام توان و آبروي خويش را براي دفاع از حقوق ملت و آرمانهاي انقلاب و شهدا به کار بستهام گفت: تکيهگاه بنده خداوند بزرگ و مردم فهيم و بزرگ تالش هستند. آرمان ما آرمانهاي انقلاب و شهدا و امام خميني (ره) و رهبر عزيزمان است براي احياي اين ارزشها تمام تلاش خود را بکار خواهيم بست. اگر اجازه بدهيد عرايضم را با نوشتهاي که هفتهنامه شما بدان مزين است به پايان برسانم. اين راه رفتنيست حتي بدون پا، حتي بدون سر، حتي بدون دست. 

مصاحبه از عزيز عاقبتي خطبهسرا

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*