با گذشت ۴سال! بحران آب شرب شهر فلينت ايالت ميشيگان همچنان ادامه داردو مردم از آبمعدني استفاده ميکنند

به گزارش راه۵۷ بحران آب شرب شهرستان فلينت ايالت ميشيگان (Flint) در سال ۲۰۱۴ آغاز شد، زماني که منبع آب آشاميدني شهر از درياچه هورون و رودخانه ديترويت به رودخانه کم کيفيتتر فلينت تغيير يافت. با توجه به عدم تصفيه آب، سرب از لولههاي آب به آب آشاميدني منتقل ميشد و بيش از ۱۰۰،۰۰۰ نفر از ساکنان را در معرض خطر قرار ميداد. پس از انجام تحقيقات علمي، آلودگي سرب در آب شرب تأييد شد. در ژانويه سال ۲۰۱۶، دولت فدرال وضعيت اضطراري اعلام کرد و به ساکنان فلينت تأکيد شد براي آب شرب، پختوپز، تميز کردن و حمام کردن تنها از آب بطري و آب فيلتر شده استفاده کنند. از اوايل سال ۲۰۱۷، کيفيت آب به سطح قابل قبول بازگشت با اين حال، به ساکنين گفته شد تنها از آب بستهبنديشده يا فيلتر شده استفاده کنند تا زماني که تمام لولههاي سرب جايگزين شوند؛ انتظار ميرود اين فرآيند قبل از سال ۲۰۲۰ تکميل شود.

فلینت آمریکا- آب یک حق انسانی استبا اين حال، بين ۶،۰۰۰ تا ۱۲،۰۰۰ کودک فلينتي در معرض آب آشاميدني با سطوح بالاي سرب قرار گرفته و ممکن است در معرض انواع بيماريهاي جدي قرار گيرند. با توجه به تغيير در منبع آب اين شهرستان، درصد کودکان گلنچر با سطوح سرب خون بالا، از حدود ۲٫۵ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۵ درصد در سال ۲۰۱۵ افزايش پيدا کرد. تغيير منبع اصلي آب فلينت نيز علت احتمالي شيوع بيماري لژيونير در اين شهرستان است که ۱۰ نفر را کشت و به ۷۷ نفر ديگر نيز آسيب رسانده است. در همين خصوص ۱۵ پرونده جنايي عليه مقامات دولتي باز شده است و باراک اوباما رئيسجمهور وقت براي اين شهرستان حالت اضطراري اعلام کرد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*