پاناما در آتش انتقام آمریکا از ویتنام سوخت

امین زمانپور دولت ایالات متحدهی آمریکا که به دنبال انتقام شکست مفتضحانهاش در ویتنام بود جهت بازسازی چهره جهانی خود و همچنین گسترش نفوذش در دسامبر ۱۹۸۹ به پاناما یورش برد.هرچند رئیسجمهور وقت پاناما مانوئل نوریگا، خود تربیتشدهی آموزشگاه بدنام «مکتب قاره آمریکا» وابسته به سازمان سیا بود و به دستور آمریکا با کارتلهای متعدد مواد مخدر ارتباط داشت و جنایتهای بسیاری از جمله شکنجههای بی رحمانه مخالفین را در دستور کار خود داشت.اما زمانی که نوریگا شروع به اندک سرپیچیهایی از دولت آمریکا نمود، دولت ایالات متحده به بهانه مبارزه با مواد مخدر و گسترش دموکراسی به پاناما یورش برد. البته هدف اصلی آنها تسلط بر کانال پاناما بود تا بتوانند سیطرهی خود را بر کوبا نیز افزایش دهند. نیروهای هوایی آمریکا به مدت دو هفته پاناما را بمباران کردند. این بمباران وحشیانه آنچنان قتل عام عظیمی را در پی داشت که به آن لقب هیروشیمای کوچک دادهاند.سربازان آمریکایی تمام اجساد باقی مانده را یا آتش زدند یا بدون شناسایی در گورهای دستهجمعی دفن کردند از این رو تاکنون آمار دقیق کشتهشدگان بمباران پاناما تاکنون مشخص نشده است.آمریکاییها به خبرنگاران اجازه هیچگونه ثبت تصویر از این جنایات خونین نمیدادند و حتی برای جلوگیری از حضورشان به سمت آنان تیراندازی نیز میکردند.مارجوا تورس خبرنگار اسپانیایی در خاطرات خود اینچنین مینویسد »سرباز آمریکایی صدا زد عقب بروید! اما جوانتسکو به سمت آنها دوید و عکس میگرفت درحالیکه ما عقبتر پنهان شده بودیم، جوانتسکو هرگز برنگشت«

پانامادرآتش اسنادی که توسط کمیسیون حقوق بشر آمریکای مرکزی جمع آوری شده است نشان میدهد سربازان آمریکایی عمداً غیر نظامیان را به آتش میکشیدند.

یک شاهد عینی در این خصوص میگوید که صدای سربازی آمریکایی را از بلندگو شنیدیم که فریاد میزد تنها ۱۰ دقیقه برای تخلیه ساختمانهایتان وقت دارید، ما نیز به سرعت پا به فرار گذاشتیم، اما هنوز ساختمان کاملاً تخلیه نشده بود که شروع به تیر اندازی کردند و تعداد زیادی از انسانهای بیدفاع جلوی چشمان ما جان دادند و به آتش کشیده شدند.سربازان آمریکایی عمداً وسایل نقلیه مردم عادی را مورد هدف قرار میدادند که تنها در یک مورد آن یک اتوبوس حامل ۲۶ مسافر عادی را منفجر کردند. آمریکاییها حتی به آمبولانسها و بیمارستانهای صلیب سرخ هم رحم نمیکردندیکی از کارکنان صلیب سرخ در اظهاراتش به کمیسیون حقوق بشر آمریکای مرکزی گفته بود که سربازان آمریکایی حتی به آمبولانسهای ما تیراندازی میکردند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*