خوش به حال جاسوسان که اینقدر طرفدار دارند

به گزارش راه ۵۷؛ سایت جهان پیرامون فرار یک مسئول جاسوس به خارج از کشور نوشت: خبر برجسته روز دوشنبه ۲۷ فروردین بحث فرار کاوه مدنی، شخص متهم به جاسوسی علیه کشورمان بود. خبری که در بامداد روز دوشنبه محمود صادقی آن را علنی کرد و از استعفای وی خبر داد. کاوه مدنی به اصطلاح کارشناسی بود که با الطاف دولتهای یازدهم و دوازدهم تا معاونت ریاست سازمان محیط زیست هم ارتقا پیدا کرده بود. انتشار خبر خودکشی یک جاوسی حرفهای به نام کاووس سید امامی که در پوشش محیط زیست فعالیت میکرد و بازداشت موقت کاوه مدنی نام وی را بر زبانها انداخت. هرچند که کلانتری خبر بازداشت موقت وی را تکذیب کرد. نکتهای که در همین ابتدا باید بدان اشاره کرد میدان داری محمود صادقی، نماینده پرحاشیه فراکسیون امید هم در ماجرای خودکشی سیدامامی و هم در خبر کاوه مدنی متهم به جاسوسی است.با فرار مدنی از ایران، برخی از سیاسیون جریان اصلاحطلب همراه با کاربران توئیتری این جریان که اغلب از خبرنگاران روزنامههای زنجیرهای هستند، تلاش خود را برای انحراف افکار عمومی با نخبه سازی از کاوه مدنی و  فارغ از سوابق منفی وی به کار گرفتند.

km رفتاری مشابه شجریان و اصغر فرهادی را با کاوه مدنی انجام دادیم!  حسین زاده، رییس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس در گفتگو با ایلنا گفت: در شرایطی که طی یکی، دو دهه اخیر شاهد خروج گسترده نخبگان از کشور بودیم، وقتی امثال کاوه مدنی بهخاطر تعلق خاطر سرزمینی به کشورشان بازگشته تا به مردمشان خدمت کنند و منشاء اثر باشند، قطعاً باید درموردشان به یک استراتژی شفاف برسیم.امروز در حالی با کاوه مدنی بهعنوان یک نخبه علمی در حوزه محیطزیست چنین برخوردی میشود که در حوزه فرهنگ و هنر نیز شاهد تکرار همین برخوردها با هنرمندانی همچون اصغر فرهادی هستیم و در گذشته هم این رفتار با استاد شجریان میشد.گفتنی است کاوه مدنی در اواسط اسفند تحت عنوان مأموریت به خارج از کشور رفت. برای آنکه نشان دهد که واقعاً به مأموریت رفته و قصد برگشت دارد بلیط برگشت به تاریخ ۱۰ فروردین هم گرفت. این در صورتی است که وی علیرغم نامهنگاریها و تذکرات، از کشور خارج شد و از ابتدا قصد برگشت نداشت.

حمایت ویژه کلانتری از متهم به جاسوسی/ معاون روحانی مثل شیر پشت مدنی بود!

صدرا محقق خبرنگار اصلاحطلب نوشته است: بله حقیقت دارد، کاوه مدنی از ایران رفته است و احتمالاً دیگر هم برنگردد. استعفایش را نوشته (این خبر مربوط به دو هفته پیش است) اما تا عصر روز گذشته با آن موافقت نشده بود و کلانتری نظر نهاییاش را نگفته بود، به قول خود مدنی؛ «فقط اون بود که مثل شیر پشتم وایساد» (نقل قول از خلال یک گفتوگوی دونفره ما با هم). اما خبر رسيد كه براي جانشين مدني حكم صادر شد و ناصر مقدسي با حكم كلانتري به جاي او نشست.نکته قابل توجه در پاراگراف فوق که این خبرنگار اصلاحطلب بدان اشاره میکند، استعفای دو هفته پیش کاوه مدنی است که ظاهراً تا دیروز کلانتری این موضوع را نپذیرفته بود. و همچنین طبق گفته محقق، کاوه مدنی، کلانتری، ریاست سازمان محیطزیست را همچون شیری در پشت خودش برای حمایت میدانسته است. سؤالی که در اینجا پیش میآید این است که چطور علیرغم اتهام کاوه مدنی، تصاویر منتشر شده از وی در سفر مالزی و… نه تنها این فرد عزل نشده که پس از دو هفته با استعفای وی موافقت شده است؟

بهشت جاسوسان در امنیتیترین دولت تاریخ انقلاب

نیم نگاهی به سوابق اعضای دولتهای یازدهم و دوازدهم، کفه سنگین اعضای امنیتی را در مقایسه با دولتهای قبل به خوبی نشان میدهد. شخص رئیسجمهور هم که عمده سابقهشان در حوزه امنیت بوده و خود را متخصص امنیت ملی میدانند و معرفی میکنند. بدون شک نمیتوان گفت که با شناسایی و دستگیری جاسوسانی نظیر جیسون رضائیان و دری اصفهانی که نامشان منتشر شده و تا جایگاههای حساسی همچون تیم هستهای، دفتر حسامالدین آشنا به عنوان مشاور رسانهای رئیسجمهور پیش رفتهاند و یا افراد در مظان اتهام دیگری مانند کاوه مدنی که تا معاونت معاون رئیسجمهور ارتقا پیدا کردهاند، شبکه نفوذ متلاشی شده است؛ قطعاً افراد دیگری در بدنه هستند که جزیی از این شبکه دارند.

نه عذرخواهی، نه استعفا، طلبکاری!

حداقل انتظاری که مردم که برای این کشور فداکاریها کردهاند و به پای این کشور و مشکلات آن ایستادهاند آن است که گوشهایشان خبر استعفای برخی مسئولین مرتبط با این موضوع را بشنود و یا حتی اگر سطح توقع مردم را پایینتر در نظر بگیریم، انتظار شنیدن یک عذرخواهی از ساحت ملت ایران امر سختی به نظر نمیرسد.اما آنچه باعث ناراحتی، دلزدگی و عصبانیت ملت ایران میشود آن است که به مسئولان مرتبط و حامیان رسانهای آنها برای حفظ مصالح حزبی و جناحی به انحراف اذهان دست بزنند و به تطهیر جاسوسان بپردازند و یا به طور کلی بحث جاسوسی را مانند ماجرای دری اصفهانی علیرغم حکم قطعی دادگاه منکر شوند و یا اینکه فرد در مظان اتهامی همچون کاوه مدنی را نخبه جا بزنند و به جای عذرخواهی و استعفا، در اظهاراتی وقیحانه از نبود شرایط ادامه فعالیت برای این افراد دم بزنند و فرار این افراد را، ترک کشور نخبگان نامگذاری کنند.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*