کتابی برای مطالعه ی زندگی حضرت محمد مصطفی (ص)

کتابی برای زندگی پیامبررهبر انقلاب: صرف اینکه بنشینیم، بگوییم آیهای نازل شد و جبرئیلی آمد و پیغمبر مبعوث به رسالت شد و خوشحال بشویم که کی ایمان آورد و کی ایمان نیاورد، مسئلهای را حل نمیکند.مسئله این است که ما باید از این حادثه – که مادر همهی حوادث دوران حیات مبارک پیغمبر است – درس بگیریم. همهی این بیستوسه سال درس است. من یکوقت به بعضی دوستان گفتم زندگی پیغمبر را میلیمتری باید مطالعه کرد. هر لحظهی این زندگی یک حادثه است؛ یک درس است…جوانهای ما بروند تاریخ زندگی پیغمبر را از منابع محکم و مستند بخوانند و ببینند چه اتفاقی افتاده است.۱۳۸۷/۰۵/۰۹یک بسته کتابِ خوبِ فراموششده برای مطالعهی زندگی پیام اعظم (ص)؛ «پیامبری و انقلاب»، «پیامبری و جهاد» و «پیامبری و حکومت» عناوین این مجموعهی سهجلدی است؛ کتابهایی از جلالالدین فارسی که در دههی شصت منتشر شد و انتشارات «انجام كتاب» آن را چاپ کرده است.

نسخه PDF از کتاب پیامبری و جهاد را می توانید با کلیک روی عکس بالا دانلود کنید :

دو کتاب دیگر را باید از فروشگاههای کتب تهیه کنید.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*