پول هست اما نه برای کارگران

واریز ۱۰ میلیون تومان به حساب اعضای شورای شهر تالش از سوی شهرداری

دقیقا در آستانه استیضاح شهردار

عزیز عاقبتی خطبه سرا – گویا حاشیههای شهرداری تالش پایانی ندارد و این بار باید خبر واریز ۱۰ میلیون تومان به حساب اعضای شورای شهر دل مردم تالش را بدرد آورد.در شرایطی که کارگران شهرداری و نگهبانان پارک سیاهداران ماههاست حقوق دریافت نکردهاند شنیدن چنین اخباری آنقدر تلخ و دردناک است که صدای اعتراض شهروندان تالشی را بلند خواهد کرد. هر چند خوشبختانه شنیده شده آقای بهزاد پورپناه نسبت به واریز این مبلغ به حساب اعضای شورا شدیداً اعتراض داشته و آقایان سلامی، علی بابایی، محفوظی و همچنین خانم اردویی نیز خواستار بازگردانده شدن این مبالغ به حساب شهرداری و پرداخت حقوق عقب افتادهی کارگران زحمتکش شهرداری میباشند.

اما سؤال اینجاست در آستانه استیضاح شهردار پرداخت چنین مبالغی به حساب اعضای شورا چه معنایی دارد؟

اگر شهرداری تالش چنین منابع مالی در اختیار دارد باید پاسخ دهد به چه علت ماههاست حقوق و بیمِه کارگران زحمتکش شهرداری تالش را پرداخت نکرده است؟ شنیدهها پیرامون حق الجلسه های میلیونی در شهرداری تالش سؤالات بسیاری را در ذهن شهروندان تالشی ایجاد کرده که نیازمند پاسخگویی شورای شهر و شهرداری تالش است و ورود مسئولین بالادستی به این موارد بسیار ضروری است. شهرداری و شورای شهر تالش باید پاسخ دهد که مگر در این جلسات چه میگذرد که شرکتکنندگان آن باید حقوق میلیونی دریافت کنند؟شهروندان تالشی میخواهند بدانند خروجی این جلسات چیست که این مبالغ از بیتالمال باید برای آن هزینه شود؟ کارگران زحمتکش شهرداری و حتی برخی پرسنل میخواهند بدانند چرا باید ماهها نزد خانواده خود شرمنده باشند ولی برخی دیگر دریافتیهای میلیونی داشته باشند؟ به نظر میرسد شهرداری تالش پولهای خوبی در اختیار دارد اما کارگران زحمتکش هیچ حقی از این پولها ندارند. حقوق دریافت نکردهاند شنیدن چنین اخباری آنقدر تلخ و دردناک است که صدای اعتراض شهروندان تالشی را بلند خواهد کرد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*