سخنی با آنان که طلبکارانه به رابطه اسراتژیک ایران و روسیه میتازند

ایران و سوریه

 

چند سالی است ایران و روسیه در جهت حفظ امنیت منطقه در برابر تکفیریها با سوریه و عراق همکاری دارند و حاصل این مشارکت هم به وضوح نمایان است که چگونه تلاشهای آمریکا، غرب و سعودیها برای تکثیر تکفیریها و نا امنی در منطقه را با شکست مواجه کرده است؛ اما با این وجود، جریان غربگرا که یکبار در دوره اصلاحات و به صورت برجستهتر در دوره اعتدال، نتیجه نزدیکی و تعامل با آمریکا و غرب را با عهدشکنی، زیادهخواهی، خیانت و خباثت پاسخ گرفته است، امروز به جای ابراز ندامت بابت خساراتی که در این تعاملات یک سویه به کشور وارد کرده است، طلبکارانه به رابطه اسراتژیک ایران و روسیه میتازد و آن را رابطهای زیانبار میخواند!

 البته اینکه ایران نباید به هیچ کشوری اعتماد کند امری بدیهی است اما این که اعتماد کنندگان به دشمنی که در همین دهه اخیر از تحریم دارو، لوازم پزشکی و علوفه دام، همچنین حمایت از منافقان، ایجاد داعش، ترور دانشمندان هستهای، بدعهدی در برجام و… ابا نکرد، امروز تعاملی را که ثمراتش از جمله امنیت مال و ناموس عناصر همین جریان، غیرقابل کتمان است را زیرسوال میبرند و بابتش نظام را نکوهش میکنند، عجیب و قابل تأمل است! جریانی که استفاده موقت و قانونی (طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی) از یک پایگاه هوایی ایران برای حمله به تکفیریها را به دروغ به واگذاری پایگاه نظامی به روسیه تعبیر کردند یا همکاری ایران و روسیه آنهم به دعوت شخص سردار سلیمانی را با استثمار ایران توسط شوروی مترادف دانستند! و این در حالی است که حاصل تعامل مذبذبانِ با آمریکا در برجامی که در حلقوم هستهای ایران بتون ریخت ولی تحریمها را رفع نکرد و محصول تعامل هوشمندانه و عزتمندانه ایران با روسیه، سوریه و عراق، با برگرداندن امنیت به منطقهای که به قلمروی وحوش تبدیل شده بود، به صورت عینی قابل قیاس است. آری! چقدر تلخ است که تئوریسینهای دیاثت سیاسی در برابر شیطان بزرگ و اذنابش، امروز غیرت الهی مدافعان مرزهای اسلام، ایران، منطقه و بشریت را به هر شیوه حتی با نادیده گرفتن یا تحریف واقعیات، مورد هجمه قرار میدهند!

سیاوش آقاجانی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*