مقدس سازی نماینده ولی فقیه اشتباهی که نباید تکرار شود


پیرامون انتصاب نماینده جدید ولی فقیه در گیلان
مقدسسازی نماینده ولی فقیه اشتباهی که نباید تکرار شود
یادداشت مدیر مسئول – دوستان صادق شهید رجایی شاید بارها درباره نفوذ عوامل مشکوک در دفتر ایشان به وی تذکر داده بودند اما گویا رئیسجمهور شهید چندان توجهی به آنچه از روی صداقت به وی گفته میشد نکرد و شد آنچه نباید میشد. مسعود کشمیری جانشین دبیر شورای عالی امنیت ملی عامل انفجار دفتر نخستوزیری از جمله افرادی بود که با نفوذ یک حلقه انحرافی به دفتر رئیسجمهوری توانست به چنین جایگاه بالایی در جمهوری اسلامی برسد و همین حلقه علیالظاهر بخشهایی از آن همچنان در زیر سایه جمهوری اسلامی زندگی میکنند بعدها شهید لاجوردی را نیز به شهادت رساندند. نتایج فعالیت حلقه انحرافی پیرامون قائممقام امام و حلقه انحرافی پیرامون محمود احمدینژاد را نیز همه به عینه دیدهاند. همه استعداد داشتن چنین حلقههایی را پیرامونشان دارند. سال ۶۱ وقتی حجتالاسلام احسانبخش نماینده ولی فقیه در گیلان شد گاردی به فرماندهی سروان حسین نظری فرمانده وقت کلانتری رشت پیرامون وی شکل گرفت که عملکردش منجر به تذکرات مکرر نیروهای انقلابی به امام جمعه وقت شد اما گوش شنوایی بدهکار این انتقادات نبود. همزمان با این انتقادات اما عدهای در پیرامون نماینده ولی فقیه دایرهای درست کرده بودند که مبادا انتقادات به گوش نماینده ولی فقیه در استان برسد. نظری با جلب اعتماد امام جمعه روز به روز قدرتش بیشتر میشد تا جایی که نیروهایی را اطراف خودش جمع کرد. او به اسم حمایت از امام جمعه، در سرکوب نیروهای حزباللهی تلاش میکرد و برای آنها پروندهسازی کرده و بعضی را بازداشت و زندانی میکرد و برای خود قدرت بزرگی ایجاد کرده بود و مورد حمایت امام جمعه بود. او ناگهان از تمام مسئولیتهایش خلع شده و دستگیر گردید و شایعاتی به وجود آمد که از پرونده مفاسد کلانش در دادگاه، حکایت داشت. روزنامه جمهوری اسلامی در روز ۱۸ مهر ۱۳۶۴ به تمام شایعات پایان داد و خبری را با عنوان «اعدام یک مفسد فیالارض در رشت» منتشر کرد که بر اساس آن طی حکمی از سوی دادگاه ارتش در گیلان و تائید شورای عالی قضایی به جرم سوءاستفاده از مقام شغلی، زنای محصنه مکرر، استعمال و ساختن مشروبات الکلی، مفسد فیالارض شناخته و به اعدام محکوم و حکم صادره در مورد وی اجرا شد (۱).مقدسسازی فرد نشسته بر صندلی نماینده ولی فقیه وقت موجب دوام چندین ساله رئیس گارد حفاظت امام جمعه وقت رشت شد. بعدها اما تجربه مکرر ملت مسلمان باز هم تکرار شد. زمانی که زینالعابدین قربانی نماینده بعدی ولی فقیه در گیلان در این منصب جلوس کرد باز هم یک حلقه انحرافی پیرامونش شکل گرفت. حلقهای که باز هم ضمن انجام تخلفات، با مقدسسازی نماینده ولی فقیه و در جریان این بازی قرار گرفتن برخی حزب الهیها اجازه انتقاد از وی و همه پیرامونش را به هیچکس حتی رسانهها نمیداد و کمتر کسی میتوانست اندکی صحبت خیرخواهانه با امام جمعه رشت داشته باشد و بهاینترتیب باز هم شد آنچه نباید میشد. این بار مسئول دفتر امام جمعه رشت به انواع اتهامات دستگیر و روانه زندان شد. متأسفانه ما به عنوان نیروهای به اصطلاح حزب الهی تنها زمانی حاضر به انتقاد از امام جمعه رشت شدیم که پا را فراتر از گذشته گذاشت و در دروغی آشکار آدینه را متعلق به رهبر انقلاب دانست. این سخن شاید تقدس او را در نزد بسیاری شکست و منتهی به کنارهگیریاش از جایگاه امامت جمعگی رشت شد. همه این مقدمهچینیها برای این بود که به امت حزبالله تذکر داده شود که شخص نماینده ولی فقیه به خودی خود تقدسی ندارد و اگر نقصی در کار و پیرامون وی دیده میشود را قبل از آنکه غده سرطانی شود بیان و در صورت وجود انحراف بهصورت پیشدستانه با آن مبارزه کنند و با دادن القاب آنچنانی مانع از نقد وی توسط جامعه نشوند. هر چقدر فضای نقد نماینده ولی فقیه تنگ شود مطمئن باشید حلقات انحرافی بهتر و بیشتر میتوانند در چنین جایگاهی نفوذ کنند. نکته پایانی اینکه اگر قرار باشد نماینده ولی فقیه مقدس باشد بسیاری دیگر نیز در کشور هستند که به نوعی خود را منتسب به رهبر انقلاب بدانند و اعمال و رفتار نابجای آنها با اهمال و سستی ما به نام رهبر معظم انقلاب نوشته شود و ما عامل دوام عمر مسئولیت این افراد خاطی باشیم؛ پس مقدسسازی جایگاه نماینده ولی فقیه در گیلان اشتباهی است که نباید تکرار شود.

(۱) سایت رنگ ایمان

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*