گلایه منطقی رانندگان خط ماسال به رشت از شهرداری ماسال

به گزارش تالش فردا، این رانندگان در این باره میگویند “متأسفانه علیرغم اینکه شرایط دشواری برای گرفتن جواز این خط را پشت سر گذاشتهاند با این حال از آنان کمترین حمایتی به عمل نمیآید.”آنها میگویند اخیراً خط سواری ماسال به صومعهسرا در مرکز شهر راهاندازی شده که بر اساس آن دانشجویان و مسافران این مسیر راحتتر باشند اما برخی از این رانندهها از موقعیت مکانی که در مرکز شهر ماسال دارند به سمت رشت حرکت کرده و به راحتی در خط ماسال به رشت تردد میکنند.”این رانندگان همچنین میگویند چندین و چند بار از برخی از رانندگان این خط تصاویری تهیه کردهاند و به تاکسیرانی شهر نشان دادهاند اما با وجود اینکه میگویند پیگیری میشود تاکنون هیچ کاری در این زمینه نشده است.”آنها میگویند به دلیل شرایط سخت و هزینههای بالای این خط مجبورند از ۴ صبح در صف بمانند و سرانجام و در خوششانسی بتوانند سه مسیر را طی کنند، این در شرایطی است که خودروهای شخصی که اکثر آنان کارمندانی هستند که با تنها ۱۰ میلیون هزینه و یک خودروی پراید میتوانند به راحتی در مرکز شهر مسافر سوار کنند و این کار را برای رانندگان این خط دشوار کرده است.”این رانندگان میگویند بسیاری از مسافران از ما گلایه دارند که چرا غروب هنگام در ایستگاه رشت به ماسال از ماشینهای عمومی خبری نیست؛ این موضوع از آنجایی رخ میدهد که پس از ساعت ۶ بعد از ظهر تقریباً مسافری از مرکز شهر به سمت پایانه نمیآید و رانندگان عمومی که برای مسافر به مرکز شهر میروند توسط خودروهای راهنمایی و رانندگی جریمه میشوند و یا اگر هم شانس بیاورند و جریمه نشوند خودروهای شخصی با آنها درگیری میکنند و این در شرایطی است که در مواجهه با خودروهای شخصی هیچ دفاعی از ما نشده و حتی یک عضو شورای شهر ماسال در این رابطه به ما گفته “رانندگان خط رشت ماسال در پایانه ارتزاق کنند تا خودروهای شخصی هم بتوانند نان بخورند!

از شهردار محترم و فرماندار ماسال خواهشمندیم به این قضیه ورود کند و چارهای اساسی برای این موضوع بیاندیشند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*