مهمترین عامل کندی کار سد شفارود مشکلات زیست محیطی است

فرماندار رضوانشهر:

مهمترین عامل کندی کار سد شفارود مشکلات زیستمحیطی است

به گزارش فارس، عسگر حسنی پور  با بیان اینکه سد شفارود یکی از پروژههای ملی استان محسوب میشود اظهار کرد: این سد در غالب فاینانس ۴۸ ماهه از فرودین سال ۹۳ با شرکت کمسی چین قراردادی بست که سد در مدت ۴۸ ماهه باید به اتمام میرسید. وی با اشاره به اینکه به دلیل عدم مطالعات زیستمحیطی سد، مانع از اجرای بهموقع سد یا تأخیر در عملیات شد افزود: اکنون بهنوعی باید مراحل پایانی سد را طی میکردیم و سال ۹۷ باید آبگیری میشد. فرماندار رضوانشهر با بیان اینکه پروژه در سطح ملی ارجاع دادهشده گفت: اوایل سال ۱۳۹۳ فاینانس انجام شد و از اواخر سال ۹۳ کمیته ویژهای به این موضوع ورود کرد.

حسنی پور با اذعان به اینکه مسائل زیستمحیطی بهعنوان یک مانع برای پروژه شد بیان کرد: اداره کل محیطزیست و منابع طبیعی استان برای حل این مشکل ورود کردهاند و بهنوعی در چهارچوب قانون نیز بود.

وی با اشاره به اینکه مطالعات سد شفارود از قبل از انقلاب انجام شد افزود: در سالهای ۸۹ و۹۰ قبل از فاینانس اقداماتی در راستای احداث تونلهای چپ و خروجی سد ساخته و در همان سالها اداره کل محیطزیست گیلان طی نامهای اعلام کرد که احداث پروژه سد شفارود مشکل زیستمحیطی ندارد.

فرماندار رضوانشهر با بیان اینکه شرکت چینی احساس میکرد که کار مطالعاتی انجامشده گفت: هر مقداری که از کار جلوتر میرفت موانع بیشتر میشد تا اینکه محیطزیست ورود کرد و این پروژه در سطح ملی ارجاع داده شد.

حسنی پور با بیان اینکه مهمترین عامل کندی کار، سد شفارود مشکلات زیستمحیطی بوده گفت: در تیر و مرداد سال ۹۶ مطالعات زیستمحیطی تأیید و ابلاغ شد و سد در حال حاضر حدود ۳۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و کارگران در دو نوبت در حال کار هستند. وی با اشاره به اینکه به کارگران سد شفارود مطالبات بهمن و اسفند پرداخت نشد افزود: عیدی و پاداش کارگران پرداخت شد و درصدد هستیم تا چند روز آینده حقوق بهمن را به این عزیزان زحمتکش پرداخت کنیم.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*