بزرگترین و طولانیترین نسل کشی تاریخ

چه اسم با مسمایی است ام الفساد قرن، چه قدر برازندهی شیطان بزرگ است وقتی میفهمیم که تولد آن بیش از ۱۰۰ میلیون کشته بر جای گذاشته است دیگر چه انتطاری میتوان از حال کنونی آن به غیر از نسلکشی در ویتنام و عراق و افغانستان و دهها ملت مستضعف دیگر داشت. طبق آماری که دانشگاه کالیفرنیا منتشر کرد مشخص شد که تعداد ساکنین بومی آمریکا یعنی سرخپوستان، زمانی که کریستف کلمب به اصطلاح این قاره را کشف کرد بیش از صد میلیون بوده است که در سال ۱۹۹۰ جمعیت این بومیان به ۲۵۰ هزار نفر کاهش یافتدر زیر به صورت مختصر به انواع راههای خبیثانه بزرگترین و طولانیترین نسلکشی تاریخ میپردازیم:

  1.   اروپاییها برای نسلکشی سرخپوستان ۹۷ نوع بیماری مرگبار در بین آنها شیوع دادند که عبارتند از ۴۱ نوع آبله، ۴ نوع طاعون، ۱۷ نوع سرخچه، ۱۰ نوع آنفولانزا و ۲۵ نوع سل و دیفتری و کولیرا.
  2. مهاجمان اروپایی به منظور شکار سرخپوستان، سربازان مخصوصی را آموزش داده بودند و برای شکار انسانهای سرخپوست و بومی تلههایی کار میگذاشتند.
  3.  سفیدپوستان، دختران جوان سرخپوست را برای کار روزانه در مزارع و خوشگذرانی شبانه میربودند و برای از بین بردن اعتراض پدران و مادران دختران ربوده شده، آنان را بهعنوان «عناصر آشوبگر» به بدترین شکل مجازات میکردند.
  4. در سال ۱۹۷۴ یک زن پزشک سرخپوست در زایشگاهی در آمریکا روزی ناخودآگاه به بررسی دفاتر و اسناد زایشگاه پرداخت و متوجه شد که تعداد زیادی از زنان سرخپوست پس از وضع حمل زیر عمل جراحی برداشت رحم قرار گرفتهاند.
  5. یک نظامی انگلیسی در بیان خاطراتش درباره یورش به روستای سرخپوستان آورده است که خدا میدید چگونه سرخپوستان هیزم کوره آدم سوزی شدهاند و خدا اینگونه از دشمنانش انتقام گرفت و اختیار سرزمینشان را به ما داد.
  6.  در ۱۲ سپتامبر سال ۱۶۹۴ دادگاه مستعمره ماساچوست برای سفیدپوستانی که پوست کله سرخپوستی را ارائه میدادند پاداش تعیین کرد که برای یک شهرکنشین معمولی ۵۰ پوند، شبهنظامیان ۲۰ پوند و به سربازان ۱۰ پوند پرداخت میشد.
  7.  «جان سوگدن» در کتابش آورده که جکسون یکی از رئیسان جمهوری پیشین آمریکا به مثله کردن پیکر سرخپوستان و بریدن سر آنان عشق میورزید. جکسون برای شمارش تعداد کشتگان سرخپوست دستور داده بود بینی و گوش بریده آنان را بشمارند.
  8.  «اسمیت» مترجم استعمارگران و سرخپوستان گفت که بدترین صحنهای را که در عمرم دیدهام تکه پارهکردن پیکرهای زنان باردار و کشتن نوزادان دو و سه ماهه بود.
  9.  پس از اسارت دو هزار سرخپوست تسلیم شده در پایان این جنگ نابرابر، بزرگترین جشن اعدام دستهجمعی در تاریخ امریکا برپا شد. فرماندار ایالت داکوتا طبق معمول برای افرادی که پوست سر سرخپوستان فراری را تحویل دهند پاداش تعیین کرد.و این تنها گوشهای بود از یک قرن ظلم و کشتاری که بر سرخپوستان بومی آمریکا روا رفت آن هم تنها به جرم اینکه در آنجا زندگی میکردند. برای آگاهی کامل از اسناد میتوانید کتاب «نسلکشی سرخپوستان آمریکا» به قلم منیر العکش را مطالعه کنید.          امین زمان پور

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*