از اتهامات نترسيد…

فقرا و متدينينِ بيبضاعت، گردانندگان و برپادارندگانِ واقعي انقلابها هستند. ما بايد تمام تلاشمان را بنماييم تا به هر صورتي كه ممكن است خطِ اصوليِ دفاع از مستضعفين را حفظ كنيم. مسئولين نظام ايرانِ انقلابي بايد بدانند كه عدهاي از خدا بيخبر براي از بين بردن انقلاب، هر كس را كه بخواهد براي فقرا و مستمندان كار كند و راه اسلام و انقلاب را بپيمايد فوراً او را كمونيست و التقاطي ميخوانند. از اين اتهامات نبايد ترسيد. بايد خدا را در نظر داشت و تمام تلاش خود را در جهت رضايت خدا و كمك به فقرا به كار گرفت و از هيچ تهمتي نترسيد.

امام خميني (ره)  /  صحيفه نور – جلد ۲۱- ص۸۶

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*