رفو کردن اظهارات نماینده رشت درباره دفتر رهبری خاص گویی ها دردی از کشور دوا نمیکند

به گزارش ۸ دی،  چند روز پیش جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در مصاحبه با رویداد ۲۴ اظهاراتی را مطرح کرد که اظهارات خوب و سنجیدهای نبود و هشت دی بنا به وظیفه ذاتی خود این اظهارات را نقد کرد.وی در بخشی از اظهاراتش گفت: “فساد در ساختار کشور دامنهدار شده و جا خشک کرده و من هیچ امیدی ندارم که این قانون (طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان) بتواند جلوی این حجم فساد را بگیرد.نماینده رشت در ادامه میگوید: “چه خوب است که مبارزه با فساد از دفتر خود رهبری شروع شود و من فکر میکنم اگر این اتفاق بیافتد و سپس در قوه قضاییه با فساد مبارزه شود و پس از آن قوه مجریه به پالایش فساد در درون خود بپردازد حداقل دستاوردی که از آن حاصل میشود “اعتمادسازی” در جامعه است.”نکته جالب اینجاست که این نماینده بعد از انتقاد از نظراتش به توضیح و توجیه حرفهای خود پرداخته و تأکید کرده است منظورش آنچه منتشر شده نبود!جعفرزاده در پیام توضیحی خود درباره مصاحبه با رویداد ۲۴ مینویسد: اینجانب (جعفرزاده ایمن آبادی- نماینده مجلس) چندی پیش مصاحبهای با یکی از رسانهها داشته که به دلیل «ضیق وقت» به یک باره و بدون  مقدمهچینی به اصل موضوع پرداخته و اشاره کردم که مبارزه با فساد از سوی دفتر رهبری شروع شود و سپس کلیه قوا به تفکیک اقدام کرده و گزارش آن را به ملت ارائه نمایند که ظاهراً مورد سوءاستفاده رسانهها و کانالهای معاند نظام و انقلاب قرار گرفته است!وی ادامه میدهد: «افتخار ملت ایران آن است که رهبری نظام مقدس اسلامی از سالمترین و پاکترین رهبرانی است که شاید دنیا تاکنون به خودش ندیده است و خیلی از مخالفین نظام نیز به آن اذعان دارند و عدم دنیاپرستی و پرهیز از تجملات و رعایت کلیه شئونات اسلامی و دوری از تشریفات طاغوتی جزء خصوصیات بارز رهبر معظم انقلاب است و تاکنون خلاف این ادعا ثابت نشده است و آنچه که بعضاً از سوی ضد انقلاب مطرح میشود صرفاً داستان سازی است و هیچگونه سندی نیز برای آن ارائه نشده است و از این حیث هیچگاه ادعاهای دروغین آنان مورد پذیرش مردم انقلابی ایران قرار نگرفته است.»جالب است که در این مصاحبه بالاترین مقام کشور به دلیل ضیق وقت به چالش کشیده میشود و این اظهارات در صفحه مجازی این نماینده هم به اشتراک گذاشته میشود.

محصول مذاکرات(برجام) دچار نقاط ابهام و ضعفهای ساختاری و موارد متعددی است که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظهبهلحظه، میتواند به خسارتهای بزرگی برای حال و آیندهی کشور منتهی شود/ بخشی از نامه رهبر انقلاب به رئیس جمهور ۲۷مهر۹۴

رفع معضلات کنونی جز با پیگیری اقتصاد مقاومتی میسر نخواهد شد، مراقبت فرمائید که وضعیت پس از برداشتن تحریم، به واردات بیرویه نینجامد و از واردات مواد مصرفی از امریکا جداً پرهیز شود./بخشی از نامه رهبر انقلاب به رئیس جمهور ۲۷مهر۹۴

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*