از جعبه سیاه شهادت شهید کریمی، چه وقت رمزگشایی خواهد شد؟

شهادت کریمیسجاد ستوده – شهادت مظلومانهی شهید ابوالحسن کریمی، دادستان گیلان پس از انقلاب اسلامی از همان روزهای وقوع تا همین ایام، با سؤالات، شبهات و نکتههای مبهم فراوانی روبرو بوده است. سؤالات و نکاتی که تاکنون جواب روشنی جز گمانه زنیهای گاها اتهام آمیز به همراه نداشته است.اکنون پس از گذشت بیش از ۳۰ سال از شهادت شهید کریمی آیا وقت آن نرسیده است، بخشهایی از پروندهی شهادت ایشان در اختیار عموم قرار گیرد تا کمی از ابهام فضای مه آلود پیرامونی این پرونده کاسته شود؟پس از گذشت این مدت، آیا زمان آن نشده که با رمز گشایی از برخی نقاط مبهم این حادثهی دلخراش، انگشت اتهامی که مدتهاست به سوی برخی نشانه رفته است، برداشته شود؟ باید پذیرفت که با توجه به جایگاه و نیز محبوبیت شهید کریمی در نزد قاطبهی جامعهی حزب الهی روزهای ابتدایی انقلاب، و با توجه به نقش مؤثر وی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در گیلان، نیاز به روشنگری پیرامون حوادث منتهی به شهادت این شهید عزیز، بیش از هر وقتی احساس میشود.امید که پروندهی شهادت شهید ابوالحسن کریمی، دادستان کل گیلان، سرنوشتی به سان پرونده انفجار ۸ شهریور و شهادت مظلومانهی شهیدان رجایی و باهنر نداشته باشد. هرچند که گذران این روزها این امید را کمرنگ میکند!

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*