سید محمدحسین حسینی

روزی سه نفر!

روزی سه نفر پلیس آمریکا

نحوه عملکرد پلیس و ترس مردم از آن از نکات قابل تامل در آمریکاست. چند وقت  پیش با یکی از دوستانم سوار ماشینش بودیم. در مسیر مشغول گپ و گفت بودیم که ناگهان سرعتش را کم کرد و مدام از آینه‌های مختلف ماشین عقب را نگاه می‌کرد. پس از چند بار پرسش من که «چه شد؟»، «چرا اینطوری می کنی؟» ... ادامه مطلب »