سید محمدحسین حسینی

دزدی و تن فروشی بخاطر یک لقمه نان

 زمانی که گرسنگی به اوج می رسد، تعدادی از نوجوانان ناامید در ایالات متحده دست آویز خانواده ها برای تأمین مواد غذایی تبدیل می شوند. به نقل از «یواس ای تودی»، بر اساس گزارش تحقیقاتی منتشرشده توسط موسسه تغذیه آمریکا و انستیتو اوربان، دو گزارش تازه منتشرشده توسط این موسسه نشان می دهد که چگونه بحران گرسنگی، نوجوانان آمریکایی را ... ادامه مطلب »

روزی سه نفر!

روزی سه نفر پلیس آمریکا

نحوه عملکرد پلیس و ترس مردم از آن از نکات قابل تامل در آمریکاست. چند وقت  پیش با یکی از دوستانم سوار ماشینش بودیم. در مسیر مشغول گپ و گفت بودیم که ناگهان سرعتش را کم کرد و مدام از آینه‌های مختلف ماشین عقب را نگاه می‌کرد. پس از چند بار پرسش من که «چه شد؟»، «چرا اینطوری می کنی؟» ... ادامه مطلب »