منبر آفلاین

ادبِ امیرالمؤمنین، ادبِ امینی است

علامه‌امینی در مقدمۀ جلد هشتم الغدیر می آورد: هنگامی‌که حضرت امیرمؤمنان علیه السلام در جنگ صفین آگاه شد حُجْر‌بن‌عَدِی و عَمْرو‌بن‌حَمِق‌، آشکارا اهل شام را لعن می‌کنند، کسی را نزد آن‌ها فرستاد تا به آن‌ها بگوید از این کار دست بردارند. آن‌ها [با تعجب] نزد امام آمدند و عرض کردند: «ای امیرالمؤمنین، آیا ما برحق نیستیم؟» ایشان فرمود: «آری.» عرض ... ادامه مطلب »