غلامعلی اشتر

آدم های باحال هنوز زیادند

    چند روزی می شد که برای چندمین بار راننده ها بجای کرایه ۸۰۰ تومانی ۱۰۰۰ می‌گرفتند. من هم به حساب حواس پرتی می گذاشتم و می رفتم. دست آخر چند شب پیش به یکی از راننده ها که هزاری دادم عذر خواهی جانانه ای کرد و گفت خرد ندارد تا باقی پولم را بدهد. گفتم: ظاهرا گران هم شده ... ادامه مطلب »

حقوق کارگران در جیب “صفدر” های رشت پاداش چند مدیر مهم تر از معیشت ۵۰۰ کارگر

کارگرانشهرداریرشت

    در روزهای اخیر شهر رشت شاهد تجمع کارگران نارنجی پوش شهرداری به علت عدم دریافت حقوق بود. پاکبانان در گفتگو با خبرنگار راه ۵۷ از حقوق معوقه ی چندین ماهه و عدم پرداخت بیمه گفتند. یکی از کارگران از اخراج کودکش از مهد بخاطر عدم پرداخت شهریه می گفت و دیگری از فرزند بیمارش.  از زحماتی که پاکبانان در ... ادامه مطلب »

برنج‌کاران؛کارگران بی‌صنف و سازمان

کشاورزدستپینه بسته

بخش عمده‌ای از مردم استان گیلان در حوزه کشاورزی و به طور ویژه برنج‌کاری فعالیت دارند. شغلی که تا پیش از تولید نهایی محصول رنج‌های خاص خود را دارد و پس از تولید، رنج‌هایی بیشتر. اما آنچه بیش از همه شایان توجه است نبود صنف و سازمانی برای حمایت از برنج‌کاران به عنوان یکی از پرجمعیت‌ترین مشاغل استان گیلان  است. ... ادامه مطلب »