عکس نوشت

نــ مثل نفوذ!

دیدار ظریف و جاسوس mi6

نفوذ یعنی اینکه آمریکاییها، نماينده ايران را به دليل شركت در تسخير لانه جاسوسي به سازمان ملل راه نميدهند، اما ما مسئول اطلاعات فرانسه و جاسوس MI6  را  به عنوان سفير قبول مي كنيم! ادامه مطلب »